C2EM: congrés català d?educació matemàtica (barcelona 2016)


C2 EM: congrés català d?educació matemàtica (barcelona 2016)


L’educació matemàtica juga un paper clau en qualsevol
societat moderna. des de fa molts anys,
mestres i professors del nostre país treballen per
millorar la qualitat del seu ensenyament. d?aquest
treball n?és testimoni l?esforç que es fa cada dia
dins de les aules per promoure un aprenentatge
més significatiu i funcional, el potent associacionisme
que hi ha entre els ensenyants, l?abundant
quantitat de concursos, tallers, fires?, adreçades a
l?alumnat i l?elevat nombre de jornades i trobades
de mestres i professors per compartir i difondre
experiències.
suma_80-122c2em2.pdf